Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

Wolkom

Do kinst hjir inlogge op de
bètaferzje fan Freemwurk!

Group Icon Mear as 3000 bètabrûkers!

Wat is Freemwurk?

Freemwurk is in online taalplatfoarm foar learlingen om Frysk te learen.

Progress Icon Byhâlde watst dien hast.
Hâld by wat foar lessen ast al goed ôfrûne hast.

Learn Icon Leare troch spultsjes.
1000 Fryske wurden leare troch spultsjes te dwaan!

Freemwurk is in sletten bètaferzje!